• Paedagogium

Paedagogium

Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností vzniklo v roce 2018 jako koordinační platforma pro rozvoj pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově a je institucionalizováno pod Centrem CŽV.


Prvotními impulsy pro rozvoj pedagogických dovedností bylo:

  • trend na řadě prestižních univerzit v zahraničí,

  • pozitivní zkušenosti s podobnými kratšími programy na Rektorátu UK i na jednotlivých fakultách,

  • opakované signály o zájmu z řad akademických pracovníků a doktorandů univerzity,

  • požadavky hodnocení kvality vzdělávací činnosti,

  • rostoucí nároky na systematickou podporu profesního rozvoje pracovníků univerzity aj


Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností reflektuje proměny terciálního vzdělávání v posledních dekádách, kdy dochází ke změnám v kontextu vysokoškolského vzdělávání. Příkladem je pohyb od masifikace k univerzalizaci, boloňský proces, internacionalizace, rozvoj technologií včetně těch didaktických, a jiné. Reflektována je také změna studentské populace v důsledku demografického vývoje, rozšiřování neprezenčních forem studia a trend celoživotního učení. V neposlední řadě Centrum odráží také nové nároky na vyokoškolské učitele.


Idea: umožnit akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy (a také těm, kteří na Univerzitě Karlově získávají kvalifikaci pro akademickou dráhu) maximalizovat a využít profesní potenciál vysokoškolského učitele. Poskytnout nový pohled na profesionalitu akademického pracovníka: od dvojkolejnosti k dvojjedinosti.


Cíl: spoluvytvářet platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. Vzdělávací program pedagogických dovedností je určen pro začínající i zkušené akademické pracovníky, kteří chtějí zlepšit své didaktické a pedagogicko-psychologické kompetence.


Principy:

1. Otevřenost k inovacím a novým trendům, otevřenost k novým tématům, lektorům a dalším spolupracovníkům.


2. Evidence-based přístup k vysokoškolské pedagogice.


3. Respekt k potřebám, možnostem a zkušenostem heterogenní cílové skupiny, zájem o dlouhodobou spolupráci.


Poslední změna: 2. srpen 2019 16:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: