• Vzdělávací program pedagogických dovedností

Vzdělávací program pedagogických dovedností


Univerzita Karlova zahájila v akademickém roce 2017/2018 program rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků. Program je v pilotním běhu určen pro zaměstnance a doktorandy UK, v budoucnu se počítá s jeho otevřením i pro uchazeče z jiných vysokých škol.


Přihlásit se mohou začínající i zkušení akademičtí pracovníci, kteří chtějí kultivovat své pedagogické dovednosti a vzdělávat se v oblasti vysokoškolské didaktiky a příbuzných disciplín. Účast v programu je zdarma.


Těžištěm programu je cyklus seminářů a workshopů doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Cílem programu je vytvořit stabilní platformu pro zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů a v neposlední řadě pro sdílení jejich didaktických zkušeností.


Program probíhá pod supervizí Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Poslední změna: 28. březen 2019 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: